Cruciale informatie over uw perceel

MijnAkker biedt geografische informatie over specifieke stukken grond. Deze informatie vertelt u hoeveel groei er plaats heeft gevonden, of er gebrek is aan water, of juist een te veel aan water. Dit levert cruciale besparingen op van water voor bevloeiing en kunstmest, alles kan precies worden afgelezen.

Stelt u zich voor dat u uw stuk grond per 25×25 meter kan bekijken op een manier zoals u normaal via Google Maps het landschap bekijkt. MijnAkker maakt dit per satelliet mogelijk en vanaf nu kunt u uw gewassen vanuit uw computer per helikopterview monitoren. De toepassing bevat bijvoorbeeld informatie over de verwachte oogstdatum. 

Prezent heeft een systeem ontwikkeld dat de ruwe geografische data dat van satellieten ontvangen toegankelijk maakt voor u als consument. Cijfers worden overzichtelijk gemaakt en u kunt meteen conclusies trekken aangaande uw perceel.