Een goede stage draagt voor een belangrijk deel bij aan het succes van de opleiding. Hiervoor is B3net ontwikkeld. Studenten, docenten en bedrijven werken samen in B3net om te komen tot de beste match, goede begeleiding en duidelijke afspraken. Dat alles op een zo efficiënt mogelijke wijze. B3net is dé totaal oplossing voor stageplanning voor scholen en bedrijven die een sprong voorwaarts willen maken in efficiëntie, overzicht en verantwoording. 

Prezent is ruim 12 jaar geleden gestart met B3net in nauwe samenwerking met enkele scholen en de applicatie heeft zich in de loop van de jaren doorontwikkeld tot een compleet systeem voor stages, geschikt voor VMBO, MBO, HBO en Universiteit.

B3net is één geïntegreerde oplossing voor alle betrokkenen. Studenten, bedrijven, studieloopbaanbegeleiders, praktijkbegeleiders en praktijkopleiders, docenten en administratie werken allemaal in een en dezelfde omgeving, zodat samenwerken echt mogelijk wordt. B3net zorgt voor tijdbesparing, betere matches en een goed begeleidingsplan, waardoor uitval van studenten wordt verminderd.

B3net is geschikt voor school-brede implementatie, en zelfs voor meerdere scholen tegelijk die regionaal samenwerken. B3net blinkt uit in flexibiliteit, waardoor de software ingericht kan worden per school en per opleiding. Scholen als Avans Hogeschool, Fontys Hogescholen, Summa College en ROC Mondriaan maken al langere tijd succesvol gebruik van B3net. Meer weten over B3net? Klik hier!