Water besparing op een hoger niveau

Prezent Internet B.V. maakt met zes andere internationale partijen deel uit van het WATPLAN project: ruimtelijke aardobservatie monitoring voor de planning en water toewijzing in de internationale Incomati Basin. Het programma wordt mede gefinancierd door een Europees research fonds en valt onder de verantwoordelijkheid van WaterWatch. 

Het doel van het WATPLAN is besparing en verdeling van water in een aantal regio’s waaronder Zuid-Afrika, Swaziland en Mozambique. Deze besparingen van water zorgt dat er meer water beschikbaar is om te drinken, of dat men de oogst kan uitbreiden. Het doel van het WATPLAN is dus om een duurzaam watermanagement plan te realiseren. De inzet van Prezent speelt hierin een grote rol. Prezent is namelijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een systeem dat via satellieten data over het aangewezen gebied beschikbaar stelt en leesbaar maakt.