Beregen enkel wanneer dat nodig is

In de agrarische sector is het juist beregenen van een perceel van essentieel belang. Te vroeg beregenen zorgt voor onnodig extra kosten voor de beregeningsinstallatie, brandstof en de arbeid en te laat beregenen zorgt voor een opbrengstverlies.

Met de Beregeningssignaal van ZLTO beregent u alléén wanneer dat nodig is. Het programma adviseert u waar en wanneer het meest gunstigste is om het perceel te beregenen. Maar daarbij bevat het ook een economische module. Deze module zet de kosten van het beregenen tegen de opbrengsten af en kijkt zo of er eventueel met alternatieven gewerkt moet worden, zoals de aankoop van ruwvoer.

Prezent heeft in opdracht van ZLTO de software ontwikkeld, waarbij Wageningen Universiteit verantwoordelijk was voor het uitdenken van het rekenmodel. In 2009 is gestart met het ontwikkelen van het programma, waarna in 2011 90 veehouders aansloten om het programma in gebruik te nemen. En in 2012 waren dit zelfs meer dan 270 bedrijven. In 2014 wordt er een app beschikbaar gesteld voor smartphones, zodat de gegevens overal ingevoerd en uitgelezen kunnen worden.